REGULAMIN OFERTY
na promocyjny pobyt w ośrodkach
wypoczynku rodzinnego

§ 1. Oferentem jest firma KLUB DELFIN Małgorzata Komor z siedzibą 80-262 Gdańsk, ul. Małachowskiego 1/19 (zwana dalej Klub Delfin) działająca w porozumieniu z organizatorem promocyjnego pobytu w ośrodkach wypoczynku rodzinnego w kraju pobytu.

§ 2. Przedmiotem oferty jest pobyt w ośrodkach wypoczynku rodzinnego, których miejsce położenia i opis podane są w katalogu ośrodków na stronie www.klub-delfin.com (zwanym dalej katalogiem).

§ 3. Oferta skierowana jest wyłącznie dla małżeństw i par pozostających w trwałym związku, w wieku od 30 do 65 lat.

§ 4. Przyjmujący ofertę (zwani dalej Klientami) nabywają prawo do zakwaterowania w luksusowym apartamencie z kuchnią, prawo do korzystania z takich atrakcji jak baseny, plaże, fitness, sauna, animacje, dziecięcy mini-klub, prawo do opieki polskiego rezydenta przez cały okres pobytu oraz w przypadku niektórych ośrodków transfer z lotniska w kraju pobytu do ośrodka; opis apartamentów oraz atrakcji zawarty jest w katalogu. Świadczenia te są bezpłatne poza opłatą rezerwacyjną, której wysokość podana została w cenniku na stronie www.klub-delfin.com

§ 5. Oferta nie obejmuje pokrycia kosztów podróży lotniczej z Polski do kraju pobytu tam i z powrotem, ubezpieczenia, wyżywienia w takcie pobytu (nie ma obowiązku wykupienia posiłków na terenie ośrodków) oraz dodatkowych odpłatnych atrakcji, takich jak wycieczki lub rejsy statkiem. Koszty te ponoszą Klienci. Klub Delfin pomaga klientom w wyborze najkorzystniejszych połączeń lotniczych i ofert ubezpieczeniowych. Pomoc i doradztwo w tym zakresie są bezpłatne.

§ 6. Klienci mają prawo do skorzystania z pobytu tygodniowego lub dwutygodniowego.

§ 7. W trakcie pobytu w ośrodkach Klienci mają obowiązek uczestniczyć w prezentacji wyposażenia i atrakcji ośrodka, a także historii wypoczynku klubowego w dogodnych dla Klientów terminach. Udział w prezentacji nie zobowiązuje Klientów do nabywania czegokolwiek i podpisywania jakichkolwiek umów.

§ 8. Szczegółowy zakres świadczeń, w szczególności – wybrany przez Klienta ośrodek i apartament oraz czas pobytu określa umowa zawarta przez Klub Delfin i Klienta. Warunkiem wejścia umowy w życie jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie podanym w umowie. Opłata ta jest bezzwrotna z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9.

§ 9. W związku z tym, że w pewnych okresach miejsca w ośrodkach mogą nie być dostępne, Klub Delfin ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy poinformować Klientów o tym, że pobyt we wskazanym terminie nie jest możliwy. Klient ma prawo wskazać nowy termin pobytu lub zrezygnować z wyjazdu. W przypadku uzgodnienia nowego terminu pobytu strony podpiszą aneks do umowy. W przypadku rezygnacji Klub Delfin zwróci niezwłocznie Klientom opłatę rezerwacyjną.

§ 10. Klienci mają obowiązek potwierdzenia Klubu Delfin terminu wyjazdu co najmniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia podróży. Zaniechanie potwierdzenia terminu wyjazdu powoduje odwołanie rezerwacji. Klienci zachowują prawo do wskazania innego terminu pobytu. Co najmniej 14 dni przed przylotem Klienci powinni podać Klubu Delfin nr lotu oraz godzinę lądowania.

§ 11. Wszelkie reklamacje związane z zakwaterowaniem należy zgłaszać na piśmie w recepcji ośrodka.

§ 12. Oferta na podanych powyżej warunkach obowiązuje do dnia 31.12.2016r. i może zostać przedłużona na dalszy czas określony.